Cumela
CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor de CuMeLabedrijven in Nederland. Dit zijn de bedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerk agrarisch. Kort gezegd : Groen, grond en infra.
 Voor meer informatie www.cumela.nl
 
VCA
VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). 
Klik hier om ons certificaat te downloaden

VKL
De norm Voedsel Kwaliteit Loonwerk heeft als primair doel de voedselkwaliteit te waarborgen door te voorkomen dat activiteiten die loonbedrijven uitvoeren, schade kunnen toebrengen.
Klik hier om ons certificaat te downloaden
 
Fundeon
Wij zijn een erkend leerbedrijf via de organisatie Fundeon.
Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (GWW sector). Fundeon vormt daardoor de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Aeqor
Aequor brengt het groene bedrijfsleven en het groene onderwijs bij elkaar. Zo krijgen ondernemers leerlingen met actuele kennis over de vloer en direct toegang tot groene kennisbanken.
 
Kenteq
Via de organisastie Kenteq zijn wij zijn een erkend leerbedrijf.
Kenteq is een kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap. Door begeleiding, training, scholing,
advisering en kennisoverdracht is Kenteq een schakel tussen het mbo en bedrijven.