In de beginjaren '70 is Arie Wieringa begonnen met loonwerkzaamheden met een klein aantal machines. Het werk lag toen der tijd voornamelijk in de gemengde veehouderij/akkerbouw sector. Er was in de beginperiode een verschuiving van gemengde bedrijven welke omschakelden naar veehouderij. Op deze verandering is toen ingespeeld. In 1993 trad er een versterkte groei op omdat er in dat jaar een loonbedrijf bij overgenomen werd, hierdoor werden akkerbouwwerkzaamheden aangetrokken. En tevens startte men in dat jaar met de teelt van snijmaïs.
 
In 2001 heeft de  2e generatie Wieringa het bedrijf overgenomen. Peter Wieringa heeft mede door het beantwoorden van de vraag en het aantrekken van vakbekwame mensen  de groeiende trend door kunnen zetten.
De aandacht is meer komen te liggen op werkzaamheden in het Grondverzet, van aannemer en onderaannemer in de GWW-sector en later Transport.  

oude kraan