Bieten rooien: 

Voor het bietenrooi seizoen hebben wij geïnvesteerd in een nieuwe Agrifac zelfrijdende bietenrooier. Deze speciale lichte machine is uitgerust met rupsvoorbanden. 
De specifieke kenmerken voor de Agrifac Quatro met OptiTrackPlus zijn het relatief lage eigen gewicht, zijn unieke gewichtsverdeling voor een lage bodemdruk en goede wendbaarheid. Het grote contact oppervlak zorgt niet alleen voor een optimale gewichtsverdeling maar maakt het ook mogelijk om in moeilijke omstandigheden toch goed te kunnen rooien. Doordat de achterwielen tussen het spoor van de voorwielen rijdt en dit in combinatie met het lage eigen gewicht, is het structuurbederf van de percelen minimaal.
Door ruime ervaring en deskundigheid van onze chauffeur zijn we in staat om de suikerbieten op een zorgvuldige manier van het veld af te krijgen.

http://youtu.be/8MLTjfp2kWc


 
Cultuur technische werken:
Bestaande uit 3 hoofdgroepen:

  • Kavelverbetering
  • Natuurbouw
  • Slootonderhoud

Kavelverbetering: opdrachtgevers zijn landbouwers, particulieren, ingenieursbureaus, waterschappen en andere overheidsorganen.
Werkzaamheden: diepploegen, teelaarde terugzetten, b-grond laden, sloten (her)graven
Gebruikte machines: diepploeg, bulldozer, hydraulische graafmachine, kilverbak, (rups)dumper en woeler
Laserapparatuur wordt als meetinstrument gebruikt om zo nauwkeurig mogelijk kunnen werken.
 
Natuurbouw: opdrachtgevers zijn waterschappen, gemeenten, provincies, ingenieursbureaus.
Werkzaamheden: aanleggen van parken, graven van natuurvriendelijke oevers
Gebruikte machines: hydraulische graafmachines en (rups)dumpers
 
Slootonderhoud: opdrachtgevers zijn landbouwers, particulieren en waterschappen.
Werkzaamheden: (her)graven van sloten, maaikorven
Gebruikte machines: Hydraulische graafmachine, maaikorf
 
2 kranen
 

Vuilverwerking:
Inmiddels zijn wij werkzaam op 2 locaties, te weten afvalverwerking Stainkoeln te Groningen en Afvalbeheer Noord - Groningen BV te Usquert.
 
shovel
 

Op deze locaties wordt er gebruik gemaakt van rupsgraafmachines, wielladers en een roterende grondzeef. De werkzaamheden worden het hele jaar rond gezet. Zoals het verplaatsen van grond, het bijhouden van de milieustraat en het afzeven van compost.
De machines worden altijd met vakbekwame medewerkers ingezet.