Cultuur technische werken:
Bestaande uit 3 hoofdgroepen:

  • Kavelverbetering
  • Natuurbouw
  • Slootonderhoud

Kavelverbetering: opdrachtgevers zijn landbouwers, particulieren, ingenieursbureaus, waterschappen en andere overheidsorganen.
Werkzaamheden: diepploegen, teelaarde terugzetten, b-grond laden, sloten (her)graven
Gebruikte machines: diepploeg, bulldozer, hydraulische graafmachine, kilverbak, (rups)dumper en woeler
Laserapparatuur wordt als meetinstrument gebruikt om zo nauwkeurig mogelijk kunnen werken.
 
Natuurbouw: opdrachtgevers zijn waterschappen, gemeenten, provincies, ingenieursbureaus.
Werkzaamheden: aanleggen van parken, graven van natuurvriendelijke oevers
Gebruikte machines: hydraulische graafmachines en (rups)dumpers
 
Slootonderhoud: opdrachtgevers zijn landbouwers, particulieren en waterschappen.
Werkzaamheden: (her)graven van sloten, maaikorven
Gebruikte machines: Hydraulische graafmachine, maaikorf
 
2 kranen