Boterdiep WZ 50, 9781 EL Bedum - (050) 301 50 40 - wieringa@wieringabedum.nl

Agrarisch Loonwerk

Bij Wieringa Bedum bent u aan het juiste adres voor de meest voorkomende agrarische loonwerkzaamheden. We bieden een breed assortiment aan, vanaf het zaaien tot en met het oogsten van uw (voeder) gewassen. Tevens kunnen wij uw drijfmest egaal aanbrengen met een NIR sensor op de sleepslang combinatie. Deze meet de gehaltes in uw mest en stuurt daarbij de bemester aan. Deze NIR sensor kan ook op onze hakselaar gemonteerd worden om de gehaltes van het gewas te meten.

Een kleine greep uit het aanbod:

- Ploegen
- Zaaien (mais, gras, tarwe ) 
- Bemesten met sleepslang combinatie (eventueel met NIR sensor)
- Bemesten met zelfrijder
- Breedstrooien (vaste mest/compost/gips)
- Maaien (9.5 m. Krone zelfrijder)
- Grootpakpers
- Harken (12.5 m. breed)
- Hakselen (maïs en gras, eventueel met NIR sensor)
- Oprapen
- Pletten of malen van granen of veldbonen
- Kilveren
- Maaikorven