Cultuurtechnisch werk:

Bestaande uit 3 hoofdgroepen:

- Kavelverbetering
- Natuurbouw
- Slootonderhoud

De uit te voeren werkzaamheden bij kavelverbetering bestaan uit diepploegen, teelaarde terugzetten, b-grond laden en sloten (her)graven. Veel gebruikte machines zijn de diepploeg, bulldozer, hydraulische graafmachine, kilverbak, (rups)dumper en woeler. Ook wordt laserapparatuur als meetinstrument gebruikt om zo nauwkeurig mogelijk kunnen werken.

Bij natuurbouw kunt u denken aan het aanleggen van parken en het graven van natuurvriendelijke oevers. Hier worden voornamelijk hydraulische graafmachines en (rups)dumpers voor gebruikt.

Voor het slootonderhoud gebruiken wij een hydraulische graafmachine of een trekker maaikorf.